Scan
Nhật Ký Yêu Thương (NKYT)(LOGO)

Nhật Ký Yêu Thương (NKYT)

v5.0

Development based on `jquery2+bootstrap4+贴心猫(imcat)`

  • Mood More
  • 1 VẠN LẦN QUAY ĐẦU, CŨNG ĐỪNG QUAY VỀ VỚI NGƯỜI CŨ
  • 3 Đừng tìm hạnh phúc nơi xa quá, hãy quay về tìm hạnh phúc trong tâm ta. Chỉ cần tâm ta thanh thản sẽ nhận ra, vì hạnh phúc là điều đơn giản nhất!
  • 5 Phụ thuôc quá nhiều vào người khác, chúng ta không thể nào mạnh mẽ lên được
  • 5 Vì lòng người sâu quá, Xanh thẳm như đại dương, Em chỉ là chú cá, Bơi mãi chẳng biết đường.
  • Words More
  • 1 DÂN TỘC VIỆT NAM LÀ MỘT; TỔ QUỐC VIỆT NAM LÀ MỘT; không ai có thể thay thế thiêng liêng ấy trong tim ta; bất kỳ đảng phái, cá nhân nào
  • 1 Yêu Tổ Quốc là thể hiện sự chân thành, lòng nhiệt quyết đối với đất nước, lấy đất nước quốc gia làm trọng tâm, chỉ có cha mẹ là Nhì, còn Tổ Quốc là Nhất, không còn gì có thể đứng số Ba
  • 6 Nguyện tay phải nghiêm chào Tổ Quốc, tay trái nắm lấy tay em, con tim chan hòa cha mẹ, loại bỏ nhóm hội phái đảng trong anh!

Nhật Ký Văn Hóa Dịch Vụ Corp-news Album Faqs Liên Hệ Tuyên Bố

Cat1987(Imblog)Development based on `jquery2+bootstrap4+贴心猫(imcat)`; QQ群:607070548; 粤ICP备07020797号

Run:3.392/51.810(ms); 12(sql)/0.551(MB); comm:home/mhome; Upd:2022-01-20 16:10:42